Cirkus Xanti, som står bak Sirkuslandsbyen, er et produserende scenekunstkompani, og kunstnerisk leder Sverre Waage har i årevis hatt som mål å utgjøre en sosial -og kulturpolitisk forskjell gjennom pedagogikk og sirkus som scenekunst.

Dette var utgangspunktet for etableringen av Sirkuslandsbyen for over åtte år siden. Siden da har Sirkuslandsbyen vokst til å bli en viktig internasjonal samtidssirkusfestival.  Cirkus Xanti har en klar målsetting om å fremme sirkus som scenekunst, og håper at den tradisjonelle norske sirkustradisjonen med å ta med barna for å se elefanter og spise sukkerspinn én gang i året, skal erstattes av en forståelse av at samtidssirkus er en fullverdig scenekunstopplevelse også for voksne. 

Med støtte fra Norsk Kulturråd har Sirkuslandsbyen anskaffet seks spesialdesignede sirkustelt, hvorav fire av dem er fullriggede visnings- og produksjonsarenaer for samtidssirkus. I ni år har Sirkuslandsbyen produsert og formidlet samtidsirkus på en rekke steder i en rekke byer og kommuner i landet, samt deltatt på festivaler over hele verden, bl.a. Island, Portugal, Madagaskar, Sør-Afrika og Tjekkia, for å nevne noen.